LABU 23

LABU 12 är nu uppdaterad till LABU 23. Dokumenten finns under Verksamhet – Dokument – LABU23.

LfMTs konferens

Konferensen är den 19-21 september 2023 och vi kommer vara på Högberga gård på Lidingö, Stockholm. Uppdaterat program finns under Verksamhet – Konferenser. Väl mött!

Uppdaterad rapport

MT-säkerhetsnätverket har uppdaterat rapporten om Avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter. Den finns under Verksamhet/Dokument.