Reidar

Rikstäckande Elektronisk Informations Databas för Avvikelser Rörande Medicintekniska produkter

Reidar är en databas där avvikelser vid användande av Medicintekniska produkter kan rapporteras av Certifierade Rapportörer. Informationen i Reidar är publik, men avvikelserna är avidentifierade avsende patient-, person- och organisationsuppgifter.

Från om med den 1 januari 2014 har LfMT och SAMTIT gemensam ägande av databasen. Det innebär att föreningarna delar lika på drift- och utvecklingsarbetet. Genom att stärka utvecklingen av Reidar skapas förutsättningar för ökad kunskap och ökat lärande om medicintekniska produkter. Syftet med detta är att stärka patientsäkerheten i svensk sjukvård ur ett medicintekniskt perspektiv.

Länk till reidarMTP