LfMTs Akutlista

LfMT förvaltar en akutlista vars syfte är att företrädare för sjukvårdshuvudman, tillverkare eller leverantör enkelt och snabbt ska kunna nå ut med VIKTIGT MEDDELANDE angående avvikelser eller negativa händelser med medicinteknisk produkt som kräver omedelbar åtgärd via de medicintekniska cheferna. Listan används även för intern kommunikation mellan de medicintekniska cheferna.

För att få tillgång till akutlistan och göra utskick via den: maila till info@lfmt.se

Akutlistan finns även att tillgå på de interna sidorna.