Om LfMT

Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik – LfMT är sjukvårdshuvudmännens gemensamma forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det medicintekniska området. I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska verksamheter och företräds av medicintekniska chefer eller motsvarande.

LfMTs mål

LfMTs ska inom det medicintekniska området tillsammans med verksamhetsföreträdare medverka till:

 • Hög patientsäkerhet
 • Effektiv samverkan
 • Ökad kunskap

LfMTs uppgifter

 • Samordna och sprida information om medicinsk teknik
 • Initiera, driva och samordna nationella nätverk/arbetsgrupper
 • Samverka med myndigheter och nätverk inom området
 • Vara remissinstans i medicintekniska frågor
 • Utveckla underhållsarbete och förvaltning av medicintekniska produkter
 • Bidra i digitaliseringsarbetet med medicinteknisk kompetens
 • Stödja Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård
 • Stödja Ordnat införande av medicinsk teknik