LABU 23 – Allmänna bestämmelser för underhållsavtal

Allmänna bestämmelser för underhållsavtal LABU 12 har under 2023 uppdaterats till LABU 23. Arbetsgruppen som genomfört uppdateringen bestod av representanter från Swedish Medtech, Swedish Labtech, SKR och LfMT. Vi är tillsammans överens om att vi rekommenderar att LABU 23 tillämpas som underhållsavtal avseende medicintekniska produkter inom branschen.

Dokumenten finns här:

The documents in English: