MIS nätverket

Syftet med MIS-nätverket är att personer som arbetar i gränslandet mellan MT och IT ges utökade möjligheter att samverka och dra nytta av varandras arbete, erfarenheter och kontaktnät. Nätverket ska fånga upp och arbeta med aktuella frågor om gränslandet mellan MT och IT.

MIS-nätverket samverkar inom exempelvis följande områden:

  • Kravställning på IT-infrastruktur – både lokalt och nationellt
  • Utformning av systemkrav, funktionella krav och regulatoriska krav (tex PDL)
  • Upphandling och avtalsfrågor
  • Integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-system
  • Informationsutbyte mellan regioner och övriga vårdgivare
  • Riskhantering kopplat till standarder som tex SS-EN 80001-1 och SS-EN ISO 14971
  • Utbildning av ingenjörer och vårdpersonal

Nätverket består av gruppledare och representanter från de regioner och vårdgivare som önskar delta. Det är önskvärt att samtliga regioner utser en representant i MT-säkerhetsnätverket för att göra arbetet lättare och för att få ett nationellt genomslag.

 Medlemmar från:

Region Norrbotten
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Gävleborg
Region Dalarna
Region Västmanland
Region Uppsala
Capio S:t Göran, Stockholm
Region Stockholm
Aleris
Nortech Medical
Region Sörmland
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen
Region Gotland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Region Halland
Region Blekinge

Kontakt

Vill du komma i kontakt med nätverket skicka e-post till gruppledare Måns Ulfsparre.