LABU 12 är nu uppdaterad till LABU 23. Dokumenten finns under Verksamhet – Dokument – LABU23.