Kontakt med förvaltningsgruppen

Om ni vill komma i kontakt med någon i förvaltningsgruppen så kan ni maila till vår gruppmail admin@mtpreg.se Det är samma adress som länken på inloggningssidan till MTPReg pekar på.

Medlemmar i MTPReg gruppen

Vi som arbetar i MTPReg gruppen är spridda runt om i landet och består för närvarande av följande personer:

Helena Limé
Region Västmanland, Västerås

Annika Billberg
Region Skåne, Malmö

Torbjörn Johansson
Region Uppsala, Uppsala

Anders Dahlgren
Västra Götalandsregionen, Kungälv/Göteborg

Britt-Marie Gunnarsson
Region Skåne, Lund

Maria Lunell
Region Stockholm, Stockholm