Kontakt med förvaltningsgruppen

Om ni vill komma i kontakt med någon i förvaltningsgruppen så kan ni maila till vår gruppmail admin@mtpreg.se Det är samma adress som länken på inloggningssidan till MTPReg pekar på.

Medlemmar i MTPReg gruppen

Vi som arbetar i MTPReg gruppen är spridda runt om i landet och består för närvarande av följande personer:

Torbjörn Johansson
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lennart Granberg
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stefan Olsson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Dahlgren
Västra Götalandsregionen, Kungälv

Lena Torsson
Västra Götalandsregionen, NÄL, Trollhättan

Tua Beskow
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Britt-Marie Gunnarsson
Region Skåne, Lund