Kontakt med förvaltningsgruppen

Om ni vill komma i kontakt med någon i förvaltningsgruppen så kan ni maila till vår gruppmail admin@mtpreg.se Det är samma adress som länken på inloggningssidan till MTPReg pekar på.

Medlemmar i MTPReg gruppen

Vi som arbetar i MTPReg gruppen är spridda runt om i landet och består för närvarande av följande personer:

Torbjörn Johansson
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helena Limé
Västmanlands Sjukhus, Västerås

Stefan Olsson
PetriusClinic, Lund

Anders Dahlgren
Västra Götalandsregionen, Kungälv

Åsa Egelskog
Norrlands Universitetsjukhus, Umeå

Britt-Marie Gunnarsson
Region Skåne, Lund