Läkemedelsverket har tagit fram en film om vikten av att vi inom vården anmäler avvikelser till dem. Utan oss vet de inget. Öppna nyheten för länk. Vi vill även passa på att påminna om att rapportera avvikelser till Reidar. Det är vårt snabbaste och effektivaste sätt att dela med oss till varandra om det som händer i regionerna.
Se filmen och info här: Anmäla negativa händelser och tillbud | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)