MTPReg

Bakgrund

Vid LfMT:s årsmöte 2007 beslutades att ta fram ett nationellt register för MTP som finns i bruk vid svenska sjukhus. Registret skall ersätta SPRI-registret, som en gång i tiden förvaltades av SPRI – Sjukvårdens Planerings och Rationaliserings Institut. Sedan våren 2008 har en arbetsgrupp under LfMTs ledning arbetat med att sammanföra sjukhusens databaser för att skapa en enhetlig benämningsstruktur. Eftersom GMDN-benämningar (Global Device Nomenclature) håller på att översättas i alla EU-länder förväntar vi oss att dessa snart kommer att göras tillgängliga. MTPReg är förberett för att kunna synkroniseras med GMDN och dess kommande uppdateringar.

Syfte och Uppdrag

Syftet med ett gemensamt kodregister är att få ett enhetligt kod-system av medicinteknisk utrustning för att underlätta kommunikation mellan användare, leverantörer och myndigheter vid informationsutbyte gällande medicintekniska produkter.

Uppdraget för förvaltningsgruppen är att förvalta, utveckla och drifta ett nationellt register för medicintekniska produkter (MTPReg) samt även tillhandahålla MTPReg till intressenter utanför Sverige. Registret baserar sig på benämning enligt Global Medical Device Nomenclature (GMDN) i kombination med fabrikat och modell.

Nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet visas här, gamla nyhetsbrev kan läsas under historik i vänstermenyn. Nyhetsbrev 13

Att ta del av databasen (läsbehörighet)

För att ta del av MTPRegs databas så skall sjukvårdsförvaltningen kontakta MTPregs förvaltningsorganisation genom att göra en intresseanmälan till admin@mtpreg.se. Vi planerar då en utbildning för att använda webbgränssnittet och därefter får ni er egen inloggning.

Beskrivning av MTPRegs omfattning

För att underlätta för alla användare och förvaltningsgruppen har en beskrivning av MTPRegs omfattning tagits fram. Den finns här.