Organisation

 I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer /motsvarande. Styrelsen består av ordförande samt en ledamot från varje sjukvårdsregion:

Ordförande, Ulrika Sandberg, Region Kronoberg, ulrika.sandberg@kronoberg.se
Region 1, ledamot, Git Eliasson, Region Stockholm, git.eliasson@regionstockholm.se
Region 2, ledamot, Peter Nyqvist, Region Jönköpings län, peter.nyqvist@rjl.se
Region 3, ledamot, Petra Frennås, Region Halland, petra.frennas@regionhalland.se
Region 4, ledamot, Åsa Nyfeldt, Västra Götalandsregionen, asa.nyfeldt@vgregion.se
Region 5, ledamot, Ulrica Fjärstedt, Region Uppsala, ulrica.fjarstedt@akademiska.se
Region 6, kassör, Sven-Göran Öhlén, Region Västernorrland, sven.goran.ohlen@lvn.se
SKR, adjungerad, vakant, Sveriges kommuner och regioner