Organisation

 I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer /motsvarande. Styrelsen består av ordförande samt en ledamot från varje sjukvårdsregion:

Ordförande, Git Eliasson, Region Stockholm, git.eliasson@regionstockholm.se
Region 1, ledamot, Peter Håkansson, Region Stockholm, peter.hakansson@regionstockholm.se
Region 2, kassör, Marcus Ståhlbrandt, Region Jönköpings län, marcus.stahlbrandt@rjl.se
Region 3, ledamot, Petra Frennås, Region Halland, petra.frennas@regionhalland.se
Region 4, ledamot, Åsa Nyfeldt, Västra Götalandsregionen, asa.nyfeldt@vgregion.se
Region 5, ledamot, Ulrica Fjärstedt, Region Uppsala, ulrica.fjarstedt@akademiska.se
Region 6, ledamot, Nina Sundström, Region Västerbotten, nina.sundstrom@regionvasterbotten.se
SKR, adjungerad, vakant, Sveriges kommuner och regioner