Organisation

 I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer /motsvarande. Styrelsen består av ordförande samt en ledamot från varje sjukvårdsregion:

Ordförande, Ulrika Sandberg, Region Kronoberg, ulrika.sandberg@kronoberg.se
Region 1, ledamot, Per-Åke Eklund, Region Stockholm, par-ake.eklund@sll.se
Region 2, ledamot, Jan Fahlgren, Region Östergötland, jan.fahlgren@regionostergotland.se
Region 3, ledamot, Krister Nordström, Region Halland, krister.nordstrom@regionhalland.se
Region 4, ledamot, Matts Sjöberg, Västra Götalandsregionen, matts.sjoberg@vgregion.se
Region 5, ledamot, Ulrica Fjärstedt, Region Uppsala, ulrica.fjarstedt@akademiska.se
Region 6, kassör, Sven-Göran Öhlén, Region Västernorrland, sven.goran.ohlen@lvn.se
SKR, adjungerad, vakant, Sveriges kommuner och regioner

Regionerna

Mer information kommer inom kort.