Konferenser, utbildningar och temadagar 2022-2023

LfMT: MTC-konferens

Den 19-21 september 2023 på Högberga Gård, Lidingö, Stockholm.
Program
Frågor om anmälan mailas till Ulrika Sandberg.
Vi hoppas på stor uppslutning, engagemang och gott utbyte!

MTF: Röntgenveckan

Röntgenvecka genomförs 12-15 september 2023 i Uppsala.
För mer information se deras hemsida.

MTF: MT-dagarna

Medicinteknikdagarna arrangeras 10-11 oktober 2023 i Stokholm.
För mer information se deras hemsida.

MTFs kurser

För information om de kurser som MTF anordnar se här.