Konferenser, utbildningar och temadagar 2020

LfMT: Digital MTC-konferens

Den 8-9 september 2020 anordnas kostnadsfri digital MTC-konferens.
Anmälan är öppen till den 7 september.

Program 2020

Anmälningslänk

Vi hoppas på stor uppslutning, engagemang och gott utbyte!

MTF: Röntgenveckan

Röntgenveckan ställs in 2020. Den 7-10 september 2021 arrangeras den i Örebro.
För mer information se deras hemsida.

MTF: Digitala MT-dagarna

Digitala medicinteknikdagarna arrangeras 6-7 oktober 2020.
För mer information se deras hemsida.

MTFs kurser

För information om de kurser som MTF anordnar se här.