Det har varit lite bekymmer med formaten på LABU23-dokumenten. Nu finns uppdaterade filer samt en instruktion om hur man slår ihop alla bilagor till en fil under Verksamhet-Dokument-LABU23. Innehållet i filerna är samma som innan.