Produktionssystem nätverk

Nätverket ska i första hand bevaka att de system som används på de olika medicintekniska enheterna möter de behov som finns i respektive verksamhet.

Genom att delge varandra erfarenheter om arbetssätt och jämföra olika verksamheter och systems funktioner kan vi åstadkomma ett mer likartat och optimalt arbetssätt över hela landet. På sikt bör det innebära en kvalitetshöjning av både de data som matas in i systemen samt de som tas ut.