Nätverk medicinteknisk verksamhetsutveckling (MTVU)

Syftet med MT-verksamhetsutvecklingsnätverket (MTVU) är att personer inom medicinteknisk verksamhet som arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor samt har kunskap inom området ges utökade möjligheter att samverka och dra nytta av varandras arbete, erfarenheter och kontaktnät.

Genom ett strukturerat, systematiskt arbetssätt skapas såväl högre kvalitet på våra tjänster samt större förtroende och nöjdhet bland våra kunder och intressenter. Vi skapar även en attraktivare arbetsplats med tydligare rutiner för våra medarbetare. Som ett resultat av detta påverkas även i förlängningen patientsäkerheten på ett positivt sätt.

Nätverket fångar upp och arbetar aktivt med aktuella frågor kring kvalitetsstandarder, förbättringsverktyg, metoder, processtänk och praktiska lösningar kring dokumenterade rutiner.

Samverkan i nätverket sker inom exempelvis följande områden:

  • Standarder och metoder för utveckling och förbättring av arbetssätt inom MT-verksamheter
  • Ledningssystem för medicinteknisk verksamhet med exempel på hur vi uppfyller standardkraven
  • Verka för att fler MT-enheter i landet blir certifierade enligt ISO 9001 och vägleda med inspiration, tips & goda råd
  • Erfarenhetsutbyte av effektiva arbetssätt
  • Benchmarking
  • Utbytesrevisioner
  • Delge och sprida goda exempel

Aktuellt

  • Nästa möte går av stapeln tisdag den 1 oktober 2019 i samband med Medicinteknikdagarna i Linköping.
  • Vårmöte hölls den 21 maj 2019 på Danderyds sjukhus.
  • Första mötet i nätverksgruppen var den 15 januari 2019 i Örebro. Logga in och läs minnesanteckningarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med nätverket skicka e-post till gruppledare Ronny Carlsson.