Våra gruppledare för våra nätverk, förvaltningsledare och styrelsemedlemmar från vårt möte i ett soligt Uppsala.

 

 

LfMT

Välkommen till LfMT – Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik. LfMT är sjukvårdshuvudmännens gemensamma forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det medicintekniska området. I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska verksamheter och företräds av medicintekniska chefer eller motsvarande.

Uppdaterad rapport

MT-säkerhetsnätverket har uppdaterat rapporten om Avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter. Den finns under Verksamhet/Dokument.