Våra gruppledare för våra nätverk, förvaltningsledare och styrelsemedlemmar från möte i Stockholm.

 

 

LfMT

Välkommen till LfMT – Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik. LfMT är sjukvårdshuvudmännens gemensamma forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det medicintekniska området. I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska verksamheter och företräds av medicintekniska chefer eller motsvarande.

LfMTs konferens 2024

Konferensen är den 24-26 september 2024 och vi kommer att vara på Högberga gård på Lidingö, Stockholm. Inbjudan med preliminärt program mailas ut inom kort. Väl mött!

LABU23 version 2

Det har varit lite bekymmer med formaten på LABU23-dokumenten. Nu finns uppdaterade filer samt en instruktion om hur man slår ihop alla bilagor till en fil under Verksamhet-Dokument-LABU23. Innehållet i filerna är samma som innan.

Avvikelser

Läkemedelsverket har tagit fram en film om vikten av att vi inom vården anmäler avvikelser till dem. Utan oss vet de inget. Öppna nyheten för länk. Vi vill även passa på att påminna om att rapportera avvikelser till Reidar. Det är vårt snabbaste och effektivaste sätt...

Ny ordförande

Föreningens årsmöte hålls i samband med MTC-konferensen i september. På årsmötet i år valdes Git Eliasson från Södersjukhuset i Region Stockholm till ny ordförande. Ordförandeklubban som tillverkats i Region Västernorrland lämnades vidare från Ulrika till...

LABU 23

LABU 12 är nu uppdaterad till LABU 23. Dokumenten finns under Verksamhet - Dokument - LABU23.