E-learning

MTF, SAMTIT och LfMT har i samarbete utfört en förstudie kring E-learningssystem för sjukvårdspersonal i medicinteknisk säkerhet.

Slutsatsen av rapporten är att det finns ett behov av utbildningsmaterial som kan användas för utbildning av sjukvårdspersonal i grundläggande medicinteknisk säkerhet. Förslaget från rapporten är därför att de tre föreningarna ska fortsätta verka för detta tillsammans. Se rapporten i sin helhet här.