LfMTs MTC-konferens

Snart dags för årets MTC-konferens! Program finns under Verksamhet/Konferenser.

Uppdaterad rapport

MT-säkerhetsnätverket har uppdaterat rapporten om Avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter. Den finns under Verksamhet/Dokument.