medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nyckeltalsenkäten kommer skickas ut nu under våren. Den redovisas på MTC-konferensen i höst.

MT-säkerhetsnätverket

Nätverket arbetar med en uppföljning av rapporten "Vägledning för avvikelsehantering". I den tittar vi bland annat på om och hur vägledningen implementerats. De gör även en första kartläggning av egentillverkning.

MIS-nätverket

Vi efterlyser medarbetare som vill arbeta med MT eKlient. Inera och vi ser ett behöv av att vi tar den bollen. 

MTVU

LfMTs nyaste nätverk som arbetar med frågor om verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik. Nätverket har haft en första träff och har påbörjat sitt utbyte mellan sig. Nästa träff är den 21 maj.

Skicka meddelande