medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nätverket har arbetat fram en ny enkät för Nyckeltal, vilken kommer skickas ut nu i början av april 2017.

Främst har arbetet bestått i att förtydliga frågeställningarna, både genom att gruppera frågorna men också genom att ha skapat hjälprutor till varje fråga.

För att ytterligare förenkla ifyllandet finns nu också drop-down-lister på flera ställen i enkäten.

Gruppen tror att förändringarna ska göra enkäten enklare att fylla i och resultatet lättare att förhålla sig till.

MT-säkerhetsnätverket

Pågående arbete med vägledning för avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden
och genomgång av nya regelverket för medicinteknsika produkter MDR och IVDR.

Har hösten 2017 startat upp ett arbete kring trådlös kommunikation (mobiltelefoner) i närheten av MTP.

MIS-nätverket

SI-nätverket har blivit MIS-nätverket!

Nätverket har bl a arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring MT-eKlient:
    - Ladda ner Förstudie
- Publicerad 2016-06-03

Skicka meddelande