Organisation

I LfMT deltar sjukvårdshuvudmännens medicintekniska chefer /motsvarande. Styrelsen består av ordförande samt en ledamot från varje sjukvårdsregion:

Ordförande     
Region 1, ledamot     
Region 2, ledamot
Region 3, sekreterare     
Region 4, ledamot     
Region 5, ledamot     
Region 6, kassör
SKL, adjungerad

Anna Sundén
Fredrik Olovborn
Jan Fahlgren
Ulrika Sandberg
Josef Adolfsson
Ulrica Fjärstedt
Sven-Göran Öhlén
Björn Löfqvist

Västerbottens läns landsting
Danderyds sjukhus
Region Östergötland
Region Kronoberg
Skaraborgs sjukhus
Akademiska sjukhuset Uppsala
Landstinget Västernorrland
Sveriges kommuner och landsting

Ordförandebrev