Nyheter

 • 2015-07-01
  Ordföranden har ordet!

  För att läsa det senaste om vad som händer inom LfMT klicka på länken nedan.

 • 2015-06-01
  Nästa styrelsemöte

  Nästa styrelsemöte är planerat till senare delen av augusti.

 • 2015-03-01
  Material på hemsidan

  Om ni saknar något på hemsidan eller har något som ni vill få ut här, kontakta sekreteraren eller maila till info@lfmt.se

 • 2013-07-05
  MDD - information om arbete inom Europa

  Efter skandalen med bröstimplantat i Frankrike (PIP) har revisionen av det medicintekniska direktivet diskuterats flitigt. Det finns olika synsätt på hur godkännandeprocessen för medicintekniska produ

 • 2012-09-26
  Centralgasanläggningar

  Socialstyrelsen har utkommit med information om egentillverkade medicinska gasanläggningar, se länk här.