Kontakta LfMT

Allmänna frågor mailas till info@lfmt.se

Ordförande:
Anna Sundén
CMTS
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ

Telefon: 090-785 40 69
E-post: anna.sunden@vll.se

Sekreterare
Ulrika Sandberg
Medicinsk fysik och teknik
Centrallasarettet
351 85 VÄXJÖ

Telefon: 0470-58 76 24
E-post: ulrika.sandberg@kronoberg.se

Kassör:
Sven Göran Öhlén
Landstinget Västernorrland
Landstingsservice Teknik
851 86 SUNDSVALL

Telefon: 0620-19 716
E-post: sven.goran.ohlen@lvn.se

Skicka meddelande