Konferenser, utbildningar och temadagar 2018

LfMT: MTC-konferens

Arrangeras den 11-13 september 2018 på Högberga Gård, Lidingö, Stockholm.

Program.

Anmälningslänk.

Vi hoppas på stor uppslutning, intressanta dagar och mycket engagemang och nätverkande i september!

MTF: Röntgenveckan

Arrangeras den 18-21 september 2018 i Örebro. För mer information se deras hemsida.

MTF: MT-dagarna

Arrangeras 9-10 oktober 2018 i Umeå. För mer information se deras hemsida.

MTFs kurser

För information om de kurser som MTF anordnar se här.