Konferenser, utbildningar och temadagar 2017

LfMT: MTC-konferens

Arrangeras den 12-14 september 2017 på Högberga gård, Lindingö, Stockholm.

Program

Vi hoppas på stor uppslutning, intressanta dagar och mycket engagemang och nätverkande på Högberga i september.

MTF: Röntgenveckan

Arrangeras den 12-15 september 2017 på Linköpings Konsert och Kongress. För mer information se deras hemsida.

MTF: MT-dagarna

Arrangeras 10-11 oktober 2017 i Västerås. För mer information se deras hemsida.

MTFs kurser

För information om de kurser som MTF anordnar se här.