Verksamhet och aktiviteter inom LfMT

Reidar

Reidar är en databas där avvikelser vid användande av Medicintekniska produkter kan rapporteras av Certifierade Rapportörer.  Informationen i Reidar är publik, men avvikelserna är avidentifierade.

Från om med den 1 januari 2014 har LfMT och SAMTIT gemensam ägande av databasen. Det innebär att föreningarna delar lika på drift- och utvecklingsarbetet. Genom att stärka utvecklingen av Reidar skapas förutsättningar för ökad kunskap och ökat lärande om medicintekniska produkter. Syftet med detta är att stärka patientsäkerheten i svensk sjukvård ur ett medicintekniskt perspektiv.

Länk till Reidar

MTPReg

Se mer på undersidan MTPReg.

E-learning

MTF, SAMTIT och LfMT har i samarbete utfört en förstudie kring E-learningssystem för sjukvårdspersonal i medicinteknisk säkerhet. Slutsatsen av rapporten är att det finns ett behov av utbildningsmaterial som kan användas för utbildning av sjukvårdspersonal i grundläggande medicinteknisk säkerhet. Förslaget från rapporten är därför att de tre föreningarna ska fortsätta verka för detta tillsammans. Se rapporten i sin helhet här.