Publika dokument från LfMT

Rapporter

Publicerade rapporter som tagits fram i LfMTs regi eller i samarbete med annan organisation.

Acceptabel otillgänglighet Rapport 2009
PMFU Rapport 2009

Riskanalys Rapport 2006

Förstudierapport E-learning 2012

Rapport om REIDAR, undersökning av rutiner och inställning till avvikelsehantering

Dokument - övrigt

Dokument som tagits fram i samarbete mellan en eller flera medicintekniska avdelningar och LfMT, tex riktlinjer och vägledande dokument.

Patientdator - vägledning gällande säkerhetsaspekter då patient som är ansluten till MTP använder bärbar dator
Systemintegrator, riktlinjer
LABU 12 - Allmänna bestämmelser för underhållsavtal
Provuppställningsavtal (pdf)          (Provuppställningsavtal (word) )

Länk till Samverkansavtalet mellan SKL och Swedish Medtech