medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nätverket arbetar just nu med att ta fram frågeformulär kring hur vi ska arbeta vidare med att utveckla Nyckeltalsenkäten, eftersom det arbete vi hittills gjort, inte riktigt nådde ända fram.

Vi har också påbörjat diskussioner kring risktal, samt att stärka samarbetet med våra samarbetspartners.

MT-säkerhetsnätverket

Vägledning för avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter är klar.
   - Ladda ner Vägledning - Publicerad 2018-01-22

Nätverket har under hösten 2017 startat upp ett arbete kring trådlös kommunikation (mobiltelefoner) i närheten av MTP samt att de gör en genomgång av nya regelverket för medicinteknsika produkter MDR och IVDR.

MIS-nätverket

SI-nätverket har blivit MIS-nätverket!

Nätverket har bl a arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30
     - Ladda ner Del 2 i engelskpråkig, förkortad version - Publicerad 2017-10-23

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring MT-eKlient:
    - Ladda ner Förstudie
- Publicerad 2016-06-03

Skicka meddelande