slider21
medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nätverket har arbetat fram en ny enkät för Nyckeltal, vilken kommer skickas ut nu i början av april 2017.

Främst har arbetet bestått i att förtydliga frågeställningarna, både genom att gruppera frågorna men också genom att ha skapat hjälprutor till varje fråga.

För att ytterligare förenkla ifyllandet finns nu också drop-down-lister på flera ställen i enkäten.

Gruppen tror att förändringarna ska göra enkäten enklare att fylla i och resultatet lättare att förhålla sig till.

Nätverk för säkerhetssamordnare

Pågående arbete med rapport kring avvikelser.

SI-nätverket

Nätverket har arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring eKlient.

Skicka meddelande