slider21
medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Nätverket är igång, och arbetar just nu tillsammans med tidigare ansvariga, med Nyckeltalen. Förändringarna blir inte så stora i år. Vi har främst försökt förtydliga frågeställningarna och lägga in lite drop-down-val för att förenkla. Vi har också jobbat med att sammanställa önskemålen kring vad man vill kunna jämföra, vilket har varit ett digert jobb, men som vi hoppas kunna bli användbara till nästa års nyckeltal.

Nätverk för säkerhetssamordnare

Pågående arbete med rapport kring avvikelser.

SI-nätverket

Nätverket har arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring eKlient.

Skicka meddelande