medtek_3371
slider11
medtek_5511
overvak1
mtc-konf1

LfMTs nätverk för produktionssystem

Årets nyckeltalsenkät är sammanställd och finns på de interna sidorna.

MT-säkerhetsnätverket

Vägledning för säker användning av mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation nära medicintekniska produkter är nu publicerad.
- Ladda ner Vägledning telefoni -Publicerad 2019-03-13

Vägledning för avvikelsehantering och hantering av säkerhetsmeddelanden för medicintekniska produkter är klar.
   - Ladda ner Vägledning - Publicerad 2018-01-22

Nätverket har gjort en genomgång av nya regelverket för medicinteknsika produkter MDR och IVDR (finns på de interna sidorna).

MIS-nätverket

SI-nätverket har blivit MIS-nätverket!

Nätverket har bl a arbetat fram LfMT:s rapporter om PDL och MTP:
     - Ladda ner Del 1
- Publicerad 2015-01-23
     - Ladda ner Del 2
- Publicerad 2016-09-30
     - Ladda ner Del 2 i engelskpråkig, förkortad version - Publicerad 2017-10-23

De deltar också i uppstarten av ett projekt kring MT-eKlient:
    - Ladda ner Förstudie
- Publicerad 2016-06-03

Skicka meddelande